Maha Mantra of Sai babaShirdi Saibaba 108 names as Ashtothram are be used for mahamanta or Holy Chant  .Every name has a power to chant shri sai baba and all together show powers to achieve divine peace .

There are Following Maha mantra of Sai baba

Sai Baba Shirdi Maha Mantra

1) Om Sai Ram

2) Jai Jai Sai Ram

3) Sabka Malik Ek hai

4) Om Sai Devay Namah :

5) Om Sai Guruvay Namah :

6) Om Shirdi Devay Namah :

7) Om Sarv Devay Roopay Namah :

8) Om Samadhi Devay Namah:

9) Om Ajar Amaray Namah:

10) Om SarveMalikay Namah:

11) Om FakhirDevay Namah:

11) Om Chaitanay Sainath Namah:

Sai Baba Gayatri Mantra for Success

 OM Shirdi Vasaya Vidamahe Sachidananda
      Dhimahi tanno Sai Prachodayath

Shanti Peace Mantra for universe

 Loka Samasta Sukhino Bhavantu  Om Shanti Shanti Shanti

New One :

Prahbrahma Ke Roop Jo Jug Ko Kare Sanath

So Hamhaari Raksha Kare Jagat Guru Sainath

-------------------------------------------------------------------------

Aum Sarvagya Sarva Devta Swarupa Avatara,
Sathya Dharma Shanti Prema Swarupa Avatara,
Sathyam Shivam Sundram Swarupa Avatara,
Anant Anupam Brahma Swarupa Avatara,
Aum parmanand Shri Shirdi Sai Nathaya Namaha

 

Om Sacchidanand SadGuru SaiNath Maharaaj Ki Jai

Ananat koti Brahmaand Nayak RajaDhiraaj Sai Baba Ki Jai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share On Social Networks

Twitter Facebook Google+ Whatsapp LinkedIn

Copyright © 2016  Hindi Version   -- All Rights Reserved.

Other Hindu God Websites

Sanatan Dharma    | Goddess Durga    | Lord Hanuman    | Lord Ganesha    | Khatu Shyam ji